Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief

Aanmelden

Colofon

 

Houtwereld is een uitgave van Eisma Bouwmedia

 

Directie

Egbert van Hes, algemeen directeur


Uitgever

Rens Sturrus

 

Redactie
Marleen van Herwijnen, hoofdredacteur
06 1517 3198

m.vanherwijnen@eisma.nl

 

Mailadres voor persberichten: houtwereld@eisma.nl

 

Adres redactie

Redactie Houtwereld

t.a.v. M. van Herwijnen

Van Ravesteyndreef 15

2992 HC Barendrecht

 

Advertenties
Ilse Tangelder i.tangelder@eisma.nl
088-2944937
Iwan Verburg i.verburg@eisma.nl
088-2944901

 

Media order / traffic
Esther Tiessens e.tiessens@eisma.nl
088-2944969

 

Lezersmarketing
Sandra Klein Hegeman s.kleinhegeman@eisma.nl
088–2944949

 

Abonnementenadministratie
088-2266648, abonnement@eisma.nl
 

Abonnementen 2019

Abonnement Nederland € 185,-

Abonnement studenten € 105,-
Abonnement België € 186,-
Abonnement overig buitenland € 248,-
Los exemplaar € 12,50

 

Prijzen zijn excl. BTW
 

Abonnementen gelden voor één jaar en worden – zonder tegenbericht – automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk uiterlijk 6 weken vóór het aflopen van de abonnementsperiode te geschieden.

 

Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma Media Groep BV, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.

 

Druk en lay-out
Basisvormgeving: Content Innovators
Lay-out: Content Innovators
Druk: Veldhuis Raalte


Copyright
Eisma Bouwmedia, 2019

www.eismabouwmedia.nl
 

Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stelling

'Het gaat vaak fout omdat iedereen denkt verstand van hout te hebben!'
Stem & reageer Lees de uitslag