Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief

Aanmelden

Nieuws

Vrijdag 10 augustus 2018

Klimaat-slimmer bosbeheer

 

Met beter bosbeheer zou Nederland veel meer CO2 kunnen compenseren, zegt de Wageningse bosexpert Gert-Jan Nabuurs in Trouw.

 

 

Bossen compenseren 10 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen doordat ze CO2 vastleggen. Die bijdrage kan volgens Nabuurs worden verdubbeld. Hij schreef in 2007 mee aan het bosbouwhoofdstuk in het vierde klimaatrapport van het VN-panel dat de klimaatveranderingen monitort (IPCC). Bovendien is Nabuurs hoofdauteur van het hoofdstuk landbouw en bosbouw van het zesde IPCC-rapport, dat in 2021 klaar moet zijn.

 

Met 38 partners uit de sector, ligt er nu een voorstel om dit najaar met bos- en klimaatpilots te starten. "We willen nieuwe soorten planten, om te laten zien dat je anders kunt omgaan met het bos", aldus Nabuurs in Trouw.

 

"Nederlandse bossen leggen nu ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 per jaar vast, op een totale uitstoot van 200 miljoen CO2. In de Nederlandse verhouding ligt dat vrij scheef: we zijn een heel klein land, met weinig bos en een heel hoog energieverbruik. In heel Europa legt het bos ongeveer 10 procent vast van de uitstoot aan CO2. In landen als Finland, Zweden en Slovenië ligt die verhouding weer anders vanwege het grote areaal aan bossen daar. Met die pilots willen we laten zien dat er een diversiteit is aan maatregelen, dat bouwen met hout toekomst heeft."

 

Zo worden verjongingsprojecten opgezet in bossen op arme droge zandgronden op de Veluwe en in Drenthe, de Gelderse Achterhoek en Brabant. Dit stimuleert ook de kwaliteit van de houtproductie en versterkt de soortenrijkdom.

Niet alleen van nature in Nederland voorkomende soorten worden er geplant, maar ook bepaalde soorten uit Midden- en Zuid-Europa en uit Amerika. Nabuurs geeft aan op deze manier de groei te stimuleren en op langere termijn een volgende generatie van het bos tot stand te brengen. Een ander voorbeeld betreft de Flevopolder, waar een nieuw gemengd en toekomstbestendig bos wordt ontwikkeld. Tevens vinden daar de eerste proeven plaats met essenbomen die mogelijk resistent zijn tegen de essentaksterfte. (bron: Trouw)

 

 

Bestel nu 2 gratis proefnummers Terug

 


 

Overig nieuws van die dag

Meer

Stelling

'Stoppen met gebruik van tropisch hout is genadeslag voor het bos!'
Stem & reageer Lees de uitslag