Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief

Aanmelden

Nieuws

Maandag 5 november 2018

Cao-overleg houtverwerkende industrie

 

Werkgevers en werknemers voerden op 31 oktober hun eerste onderhandelingsgesprek over een nieuwe cao voor de houtverwerkende industrie. De wederzijds overhandigde en toegelichte cao-voorstellen liggen nog ver uit elkaar. Op 20 november staat de volgende overlegronde gepland.

 

 

De cao-partners zijn FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen aan de werknemerszijde. Van de werkgeverskant zijn dat de vereniging Dutch-Man, de EPV (pallet- en emballage-industrie) en de NVK (klompenfabrikanten)

 

De FNV zet onder meer in op 5% meer loon met een bodem van € 100 bruto per maand. De loonsverhoging moet voor iedereen hetzelfde zijn. Ook de jeugdlonen dienen te verbeteren.
Daarnaast moeten er maatregelen komen zodat iedereen gezond en vitaal zijn pensioen kan halen. Onder andere door oudere medewerkers in de gelegenheid te stellen korter te werken, bijvoorbeeld vier dagen met behoud van 100% pensioenopbouw.

 

De werkgevers zijn het met de werknemerspartijen eens dat de economische situatie goed is en dat er ruimte is voor betere arbeidsvoorwaarden.
Bijvoorbeeld behoud van seniorendagen en samen verantwoordelijk voor de naleving van de cao.
Werkgevers bieden een loonruimte van 1,75%. Ook stellen ze voor dat de leeftijdsgrenzen voor bijvoorbeeld overwerk en ploegentoeslag omhoog gaan naar 60 jaar.

Bovendien willen ze toe naar verruiming van het dagvenster (nu is dat van 7 uur tot 20 uur; werkgevers willen dit veranderen van 6 uur naar 22 uur) en het werken op zaterdag makkelijker maken.

 

 

Bestel nu 2 gratis proefnummers Terug

 


 

Overig nieuws van die dag

Meer

Stelling

'Het gaat vaak fout omdat iedereen denkt verstand van hout te hebben!'
Stem & reageer Lees de uitslag