Ga naar hoofdinhoud

Bijeenkomst SMHV in Haarzuilens

Op 4 november organiseerde SMHV (Stichting markering houten verpakkingen) een bijeenkomst in Koetshuis De Haar in Haarzuilens. Twee sprekers kwamen hierbij aan het woord.

Aangescherpte regels

De eerste spreker was Bram de Hoop van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en delegatieleider van de SCoPAFF. Hij praatte de aanwezigen bij over de nieuwe, strengere plantgezondheidsregels 2016/2031 van de Europese Unie. Deze moeten beter beschermen tegen bestaande en nieuwe ziektes.

‘De regels zijn sterk aangescherpt’, vertelde De Hoop, ‘omdat er meer ziektes Europa zijn binnengekomen.’ Zo is er een verbod op houtige planten, moeten potplanten voorzien zijn van een nieuw plantenpaspoort en een merkteken. Passagiers mogen zonder fytosanitair certificaat geen planten, groenten, fruit, bloemen en zaden de EU in brengen. De EU stelde een lijst samen van 35 soorten met een hoog risico. ‘Ook hout staat op de verbodslijst’, meldde De Hoop. Dat heeft alles te maken met de iepenboktor. Die werd tussen 2015 en 2019 zes keer onderschept op stammen uit de V.S. ‘Eén boktor scheelt één miljoen euro’, zei hij.

De Hoop noemde tevens de Aziatische essenprachtkever die in 2019 via Oekraïne de EU binnenkwam en de Aziatische boktor die de platanenkanker veroorzaakt. ‘De importcontroles hebben in de verdrukking gezeten, maar worden nu per 1-12-2021 weer opgepakt. We maken een nieuwe start. Tenminste 15% van de zendingen uit China, Wit-Rusland en India krijgt een importcheck. Wij zien echter wel verbetering. Tussen 2013 en 2019 daalde het aantal onderscheppingen van de anoplophora (de Aziatische boktor). De druk op China werkt.’

In de nieuwe EU-regelgeving voor houten verpakkingsmaterialen zijn ook drie artikelen opgenomen over de export van houten verpakkingsmaterialen ten aanzien van markering, reparatie en autorisatie en supervisie. Dat was voorheen niet zo. Hij wees de aanwezigen vervolgens nog op het aantal intercepties dat er in 2020 en 2021 is geweest vanwege het ontbreken van het merkteken. In 2020 waren dat er voor Nederland 25 en in 2021 14. Voor de hele EU 1840 met Rusland als grootste boosdoener (419).

Implementatie EU verordening

Frans Janssen van het Team Front van de NVWA ging vervolgens in op de implementatie van de EU verordeningen in de Nederlandse wetgeving en het toezicht op het markeringsprogramma. Lang werd er gewerkt aan een nieuwe overeenkomst tussen de NVWA en SMHV. Daarnaast aan een op de nieuwe wetgeving gebaseerde rolverdeling tussen de NVWA, de Certificatie Instellingen en de SMHV.

ISPM 15 heeft een wettelijke basis gekregen doordat de Europese verordeningen in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. Ook de controleverordening en de inrichting en uitvoering van het toezicht zijn van toepassing geworden. Daarmee is de handhaafbaarheid van de nieuwe regels verbeterd. Afwijken van de wet is nu een overtreding en fraudegevallen zijn directer en zonder omweg aan te pakken.

Naast het strafrecht is door de opname in de Nederlandse wet ook het bestuursrecht van toepassing. ‘De rolverdeling was een zoektocht’, gaf Frans Janssen toe. ‘De NVWA is nu de bevoegde autoriteit. De afhandeling van tekortkomingen gebeurt door de certificatie-instellingen, kritische tekortkomingen worden gemeld aan de NVWA. Die zal dan beoordelen of eigen onderzoek nodig is of dat er een bestuurlijke boete moet worden opgelegd of een strafrechtelijk onderzoek moet worden uitgevoerd. De NVWA krijgt in die zin een grotere uitvoerende rol. Zo gaat zij ook 10% steekproefsgewijs controles uitvoeren bij bedrijven werkzaam in de houten verpakkingenindustrie.’

De SMHV maakt afspraken met de certificatie-instellingen, beheert het centraal register dat als officiële nationale lijst is erkend en is in de positie van privaat keurmerk. ‘We zijn afhankelijker van elkaar geworden’, zei Frans Janssen. ‘We moeten elkaar vinden. Kennis delen en goede afspraken blijven maken. Dit is een unieke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer