Ga naar hoofdinhoud

Biodiversiteit beschermt bossen

Om de gezondheid van bossen te beschermen, is het noodzakelijk de biodiversiteit te behouden. Zeker omdat bossen de overgrote meerderheid van de terrestrische planten- en diersoorten die de wetenschap kent herbergt. Dat omvat 80% van de soorten amfibieën, 75% van de vogelsoorten en 68% van de zoogdiersoorten. Bossen en bossen zelf omvatten meer dan 60.000 boomsoorten.

Belang van biodiversiteit

In zowel lage- als hoge-inkomenslanden zijn gemeenschappen die in bossen leven rechtstreeks afhankelijk van bosbiodiversiteit voor hun leven en levensonderhoud. Ze gebruiken de producten die zijn afgeleid van bosbronnen voor voedsel, veevoer, onderdak, energie, medicijnen en het genereren van inkomsten.

Bosbiodiversiteit komt bovendien de hele mensheid ten goede door zijn rol in de koolstof-, water- en nutriëntenkringlopen. Maar ook door zijn banden met voedselproductie, waaronder zaadverspreiding en gewasbestuiving.

Bedreiging

Ondanks dit wereldwijde belang, worden bossen en hun biodiversiteit bedreigd door ontbossing en bosdegradatie. Sinds 1990 is naar schatting 420 miljoen hectare bos – het gebied van India en Portugal samen – verloren gegaan door ontbossing. Jaarlijks verliezen we een gebied dat ongeveer twee keer zo groot is als Costa Rica.

Daarom heeft VN-secretaris-generaal António Guterres de wereldgemeenschap opgeroepen om ‘het tij tegen ontbossing te keren’. We moeten de ontbossing voor eens en voor altijd een halt toeroepen en de reeds beschadigde ecosystemen herstellen. Zo dragen we bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en behouden we tegelijkertijd onze kostbare biodiversiteit en de vele voordelen die deze biedt.

Verklaring

Vorige maand hebben vijftien internationale organisaties die aan bossen werken, via het Collaborative Partnership on Forests (CPF), een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Hierin benadrukken zij de verontrustende realiteit van de gevolgen van ontbossing en schetsen mogelijke acties om deze te stoppen.

Het CPF geeft onder andere aan dat we aan de toenemende vraag naar landbouwproducten moeten voldoen en tegelijkertijd de uitbreiding van de landbouw naar bosgebieden moeten beperken. Om deze twee doelen tegelijkertijd te bereiken, moeten landen zich richten op duurzame productiepraktijken, agroforestry en meer evenwichtige ruimtelijke ordening.

Verder is het noodzakelijk de productiviteit van aangetaste landbouwgronden te herstellen, voedselverlies en -verspilling te verminderen en consumenten voor te lichten. De publieke en private sector moeten ook hun engagementen opvoeren om ontbossing te voorkomen.

Het CPF waarschuwt tot slot dat ook schadelijke bosbranden een van de belangrijkste versnellers van ontbossing kunnen worden. We moeten dus investeren in natuurbrandpreventie en integraal brandbeheer om extreme natuurbranden te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Last but not least zijn het waarborgen van de legaliteit van houtproductie en -handel, en versterking van het bosbeheer, van cruciaal belang om ontbossing aan te pakken.

Acties

Om deze doelen te bereiken, moeten we de landbouwsubsidies hervormen, het bosbeheer versterken en de eigendomsrechten verbeteren. We moeten geld investeren – publiek en privaat – om bosherstel en het behoud en duurzaam gebruik van bossen te ondersteunen. En we moeten alle belanghebbenden erbij betrekken, inclusief inheemse volkeren, lokale gemeenschappen, vrouwen en jongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer