Ga naar hoofdinhoud

Hout uit Oekraïne is EUTR risico

Hoe te handelen met hout uit Oekraïne? Die vraag krijgt Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB) tegenwoordig vaak. Het bureau staat bedrijven bij in certificering en kennisoverdracht op het gebied van duurzaam hout en daarmee ook EUTR. De vraag eenduidig beantwoorden is alleen zo simpel nog niet. “Wat betreft EUTR regelgeving is hout uit Oekraïne zeker een risico”, concludeert Evan Buytendijk.

Het is duidelijk dat hout uit Rusland en Wit-Rusland niet meer voldoet aan de Europese Houtverordening (EUTR). Die verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Voor Oekraïne zijn daar geen duidelijke uitspraken over gedaan. “Oekraïne is een land in gewapend conflict en er is geen deugdelijk legaliteit- en handhavingssysteem meer. Dit is een risicofactor die in de EUTR verordening zelf duidelijk wordt benoemd: ‘prevalence of illegal harvesting or practices in the country of harvest and/or sub-national region where the timber was harvested, including consideration of the prevalence of armed conflict.’ Je moet dus kunnen uitsluiten dat jouw inkopen niet in relatie staan met het gewapende conflict en dat er bijvoorbeeld geen wapens van gekocht worden”, legt Buytendijk allereerst uit.
 
“Ook voordat dit conflict begon was er in Oekraïne een hoge mate van corruptie en waren aanvullende mitigerende maatregelen nodig om tot verwaarloosbaar risico te kunnen komen. Zelfs met betrekking tot FSC hout uit Oekraïne waren er al aanwijzingen van fraude. Wat impliceert dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dat in feite neerkomt op een leveranciersaudit. Op dit moment is het niet mogelijk om naar Oekraïne te reizen en deze mitigerende maatregelen uit te voeren. Vanuit de risicoanalyse kan je dan ook niet anders dan concluderen dat voldoen aan de voorwaarde ‘verwaarloosbaar risico’ niet mogelijk is.”

Verzachtende omstandigheden Oekraïne

Toch ziet Evan Buytendijk ook verzachtende argumenten, die ook een andere kijk op bovenstaande mogelijk maakt. “Oekraïne dit conflict niet is gestart en heeft zich uitsluitend verdedigt. Ook hebben FSC en PEFC wel maatregelen hebben genomen tegen Russisch en Wit-Russisch gecertificeerd hout, maar niet tegen Oekraïne. Hoewel het zeer aannemelijk is dat er op dit moment ook geen surveillance audits uitgevoerd kunnen worden, waardoor het systeem ook geen garantie meer kan geven. De EU steunt zelf op allerlei manieren Oekraïne, zoals met wapenleveranties. Of je als bedrijf op basis van deze argumenten besluit alsnog in te kopen, is voor eigen verantwoording. Daarmee wordt een risico genomen. Er is op dit onderwerp (nog) geen jurisprudentie en het is ook niet te verwachten dat de NVWA als handhavende instantie of de Europese Commissie zelf een uitspraak zullen doen of en onder welke omstandigheden dit eventueel mogelijk zou zijn.”
 
IEB durft daarom geen positief advies uitbrengen om hout uit Oekraïne te invoeren. Dit omdat er op dit moment geen afdoende risico mitigerende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Voor hout uit Rusland en Wit-Rusland was het sinds 8 april al niet meer mogelijk om met ‘verwaarloosbaar risico’ in te kopen volgens de Europese Houtverordening.

4 reacties op “Hout uit Oekraïne is EUTR risico

 • Leffert Oldenkamp

  Gezien de oorlogssituatie en de noodzaak om veel hout voor herstel te oogsten is het in acht nemen van bureaucratische regels niet aan de orde.
  Er zal een herbezinning nodig zijn op onze eigen bossenstrategie en de EU bossenstrategie voor verbetering van de strategie voor de houtvoorziening

 • Anastasija Koerkovitsj

  Wat voor gezever is dat! Hebben jullie echt niks te doen dat dit onzin te schrijven

 • De Vuyst

  Dit is de reinste onzin.
  Er is geen enkel land waar meer gecontroleerd wordt dan in Oekraïne.
  Wanneer jullie het land niet kennen, zou ik jullie aanraden om eerst info en kennis op te doen.
  Helaas heeft de schrijver dit artikel geschreven op vermoedens niet met kennis.
  Het zou eerlijk zijn dit toch te doen, en een gecorrigeerd artikel te maken.
  Vooraleer je een proces aan jullie been hebben.

 • Arie

  Geachte heer Evan Buytendijk,
  Uw stelling dat wat EUTR regelgeving betreft hout uit Oekraïne zeker een risico inhoud is niet wat uit deze regelgeving mag worden gedestilleerd. Er moet worden aangetoond dat het risico van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar is. Dat vereist een deugdelijk legaliteit- en handhavingssysteem. U stelt dat er geen deugdelijk legaliteit- en handhavingssysteem meer is. Waar u dit uit opmaakt is niet duidelijk.

  U stelt dat in de huidige situatie waarin de Oekraïne zich bevind je tevens moet kunnen uitsluiten dat jouw inkopen niet in relatie staan met het gewapende conflict. Uw gedachtegang dat het mogelijk zou kunnen zijn dat een boseigenaar, harvester of zagerij, want daar hebben wij het tenslotte over, in relatie zou kunnen staan met een gewapend conflict en bijvoorbeeld van de opbrengst wapens zou kunnen kopen wijst op een gedachtegang die niet strookt met gevoel voor realiteit. Ik zie deze beroepsgroepen er geen wapenhandel of eigen leger op na houden. Deze eis kan je onmogelijk stellen, ook niet in de Oekraïne.

  Om meer duidelijkheid te scheppen had een nadere onderbouwing aangaande de door u gestelde hoge mate van corruptie en zelfs met betrekking tot FSC hout uit Oekraïne er al aanwijzingen van fraude waren, zeer wenselijk geweest.

  Een leveranciersaudit zou feitelijk altijd moeten plaatsvinden, niet alleen in de Oekraïne.

  Enerzijds zegt u te weten dat het dit op dit moment niet mogelijk om naar Oekraïne te reizen, dan weer zegt u dat dit aannemelijk is.
  Ik zou graag van u horen waarop u zich baseert om niet naar Oekraïne te kunnen reizen om mitigerende maatregelen uit te voeren. Dat men zich niet in het gebied van het strijdtoneel moet begeven is vanzelfsprekend, maar zeker in het westen van de Oekraïne waar veel hout vandaan komt kan men zich met weinig risico begeven. Ons kabinet geeft immers zelf het goede voorbeeld door Nederlands ambassadepersoneel in Kiev te werk te stellen. Uw conclusie dat een risicoanalyse om een verwaarloosbaar risico voor illegale kap aan te tonen niet mogelijk is, houdt geen stand.
  Mogelijkheden om in deze situatie in het geheel of gedeeltelijk een Audit digitaal op afstand te verrichten zouden onderzocht moeten worden.

  Het valt sterk in twijfel trekken of de door u aangevoerde verzachtende omstandigheden bij de rechter stand houden in het geval de NVWA zou verbaliseren.

  Indien de NVWA op duidelijk gestelde vragen geen duidelijkheid wil geven zou je wellicht kunnen overwegen om concrete vragen, eventueel aangevuld met voorbeelden, schriftelijk in te dienen met het verzoek een antwoord te nemen in de vorm van een besluit dat voor beroep vatbaar is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer