Ga naar hoofdinhoud

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in provincie Utrecht

Broekbossen zijn veelal erg ontoegankelijk. Met de aanleg van bijvoorbeeld een vlonderpad ontstaat echter een bijzondere natuurbeleving.

Bosgroep Midden Nederland heeft half juli een onderzoeksrapport aangeboden aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit rapport is het eindresultaat van een onderzoek dat de bosgroep uitvoerde in opdracht van het Utrechts Landschap. De focus van het onderzoek lag op de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In beide gebieden liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de wens van de overheid om het bosareaal met 10% te laten groeien tot 2030. Dit in het kader van de klimaatdoelstellingen. Tijdens het onderzoek hebben de Bosgroepen een methode ontwikkeld die ook in de rest van Nederland is te gebruiken om geschikte boslocaties te verkennen. Het onderzoek is gefinancierd vanuit de Klimaatenvelop door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Concrete kansen

In de provincie Utrecht liggen kansen voor natte en vochtige bostypes. Deze horen van oorsprong bij ons laagland, maar komen in Nederland nog maar heel weinig voor. In het Kromme Rijngebied liggen kansen voor rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke kleigrond en zal op korte termijn relatief veel CO₂ opslaan. Het bos is goed bestand tegen ziekten en plagen en heeft een hoge biodiversiteit.

Door in het Veenweidegebied het waterpeil op sommige plaatsen te verhogen, is de uitstoot van CO₂ door veenoxidatie sterk te verlagen. Op deze plekken kan elzenbroekbos, ruigt-elzenbos, vochtig en droog essen-iepenbos ontstaan. Dit natte bos groeit langzamer en onder moeilijkere omstandigheden, dus de bomen worden minder oud. Het neemt wel CO₂ op, maar minder dan de rivierbossen.

Water vasthouden

De natte en vochtige bossen bieden in beide regio’s goede mogelijkheden om water vast te houden. Ze zijn hierdoor beter bestand tegen langere periodes van droogte, kunnen als spons functioneren en zijn klimaatbestendig. Het nieuwe bos draagt bovendien bij aan een aantrekkelijker en gezondere leefomgeving.

Rapport

Het onderzoek naar soortenrijk klimaatbos is uitgevoerd door de Bosgroep Midden Nederland in opdracht van Utrechts Landschap. Het rapport is te downloaden via deze link.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer