Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek boomsgewijs uitkapbeheer

Uitkapbos met beuk en zilverspar na recente dunningsingreep. In de achtergrond heeft de reeds aanwezige bosverjonging de ruimte gekregen om door te groeien naar het kronendak.

Dit najaar starten de Bosgroepen, samen met Hogeschool Van Hall-Larenstein, een onderzoek. Dit onderzoek betreft de ecologische effecten, klimaatbestendigheid en financiële haalbaarheid van boomsgewijs uitkapbeheer in Nederland. Met de resultaten kan de organisatie leden en bosbeheerders informeren over de meerwaarde en implementatie van uitkapbeheer. Een mooie bijkomstigheid is dat de onderzoeklocaties van het project worden opgenomen in een netwerk van Europese voorbeeld(uitkap)bossen.

Multifunctionele bossen

Bossen fungeren als leefgebied voor planten en dieren, fileren water en lucht en leveren met hun hout één van de meest duurzame grondstoffen. Gelijktijdig is er sprake van een toenemende maatschappelijke onrust over het oogsten van hout. Naast het feit dat het niet fraai oogt voor bezoekers is er ongerustheid over de negatieve effecten van houtoogst op de biodiversiteit.

Vooral vlaktegewijze kap roept weerstand op. Hierbij worden delen ineens gekapt wanneer bomen de gewenste omvang hebben bereikt wat leidt tot grote kale vlakten. Uitkapbeheer zou een mogelijk alternatief zijn. Hierbij maken mensen beheerbeslissingen op de schaal van de individuele boom . Er ontstaan zo geen grote open plekken. Selectieve verwijdering van bomen biedt bovendien kansen voor verjonging van het bos. Het resultaat van dit beheer is een continu gesloten, ongelijkjarig bos. Dit vertoont veel met het ongestoorde bos, maar biedt tevens ruimte voor de teelt van kwaliteitshout.

Onderzoek

Omdat er met uitkapbeheer in Nederland nog weinig ervaring is, starten de Bosgroepen een onderzoek. Het doel van het uitkaponderzoek is om inzicht te krijgen in de biodiversiteitseffecten, klimaatbestendigheid en financiële haalbaarheid van dit type beheer. Met de uitkomsten van het onderzoek zullen bosbeheerders een betere afweging kunnen maken over de potentie van uitkapbeheer. Ook zal het voor beleidsmakers inzichtelijk maken in welke mate uitkapbeheer kan bijdragen aan de doelstellingen uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie.

Voorbeeldbossen en Europese samenwerking

Centraal in het onderzoek staan voorbeeld-uitkapbossen. Hoewel er de afgelopen decennia weinig Nederlandse bossen zijn beheerd als uitkapbos, zijn er verspreid over het land wel degelijk voorbeelden te vinden. In deze bossen gaan de onderzoekers uitvoerige metingen uitvoeren aan de bosstructuur. Onder andere naar natuurkwaliteit, variatie in soorten, strooiselkwaliteit, droogteresistentie en koolstofvastleggend vermogen.

De meetmethode binnen het onderzoek zal aansluiten op de monitoringsmethodiek die wordt toegepast in Europese voorbeeldbossen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer