Meer dan eenvijfde van Duitse gezinswoningen is prefab en van hout