Webinar: Bouwen met hout, hoe doe je dat?

Overtuigd dat hout aan belang gaat winnen in de bouw? Overtuigd dat je met hout zo goed als alles kunt bouwen: grondgebonden woningen, meerlaagse appartementgebouwen, zelfs torenflats? Zin om ook meer met hout te gaan bouwen, maar toch ook nog veel vragen? Voor u is dit Expertwebinar van Het Houtblad.

In dit webinar gaat een panel van experts, onder leiding van Het Houtblad-hoofdredacteur Jan Maurits Schouten, in op de technische mogelijkheden en uitdagingen van bouwen met hout, zowel kruislaaghout als met houtskeletbouw. Er zijn een aantal regelmatig terugkerende vragen en uitdagingen bij houtbouw. Bijvoorbeeld:

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe belangrijk is het integraal ontwerpen vooraf bij houtbouw?
  • Hoe wordt omgegaan met de verschillen in tolerantie tussen houtbouw (die veel preciezer is) en de andere materialen waarmee het gebouw wordt gerealiseerd?
  • Hoe te voldoen aan brandveiligheidseisen?
  • Hoe groot zijn de overspanningen die in houtbouw te realiseren zijn en hoe wordt dit berekend?
  • Hoe werkt ‘droge montage’ bij hoge eisen van luchtdichting?
  • Hoe voldoe ik aan isolatie-eisen bij houtbouw?

Experts aan t woord:

Jan Maurits Schouten is journalist en hoofdredacteur van Het Houtblad. Hij leidt dit Expertwebinar over houtbouw en zal ook de deelnemers op verschillende manieren uitdagen om van zich te laten horen.


In dit webinar kiezen we een praktische insteek over bouwen met hout. Het webinar richt zich op: opdrachtgevers in de bouw, projectontwikkelaars, architecten, adviseurs, uitvoerende bouwbedrijven

Foto bouw Triodos: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren