Ga naar hoofdinhoud

Financiële prikkels effectief in strijd tegen ontbossing Afrika

De economie achter ontbossing en bodemuitputting was het studieonderwerp van promovendus Tung Nguyen Huy (Tilburg University). Zijn onderzoek laat zien dat economische prikkels boeren helpen om duurzamer te werken en dat gaat ontbossing tegen.

Met bijna vier miljoen hectare per jaar verdwenen er tussen 2010 en 2020 nergens ter wereld zoveel bossen als in sub-Sahara Afrika. Meer dan de helft van alle landbouwgrond is er verarmd of uitgeput. 

Dat komt voornamelijk door niet duurzaam gebruik van het land, zegt promovendus Tung Nguyen Huy. Bossen worden vernietigd om plaats te maken voor landbouw. Waarom gaat ontbossing er dan zo snel? De snelle bevolkingsgroei maakt dat de behoefte aan landbouwgrond groot is en snel stijgt. Maar aan de andere kant neemt de productiviteit van de bestaande grond af waardoor er te weinig voedsel is. En dan wordt bos gekapt. Deze economische oorzaken die ten grondslag liggen aan onduurzaam bos- en landbeheer moeten worden aangepakt. ‘Bovendien kunnen we zo de meest kwetsbare bevolkingsgroepen helpen zich aan te passen aan klimaatverandering en zich tegen de gevolgen ervan te wapenen.’

Bos in Burkina Faso en Ghana

Duurzame alternatieven voor schadelijke landbouwpraktijken zijn er wel, maar die technieken verspreiden zich erg traag in sub-Sahara Afrika. ‘Veel boeren hebben weinig kennis over deze technieken en de voordelen ervan, of ze hebben er geen toegang toe,’ legt Nguyen Huy uit.

Zijn promotieonderzoek richt zich op drie innovatieve projecten van de onderzoeksgroep Development Impact Evaluation (DIME) van de Wereldbank, die op verschillende manieren onduurzaam bos- en landbeheer tegengaan in Burkina Faso en Ghana. De resultaten zijn veelbelovend: financiële prikkels en kennisverspreiding versterken en versnellen de transitie naar duurzame landbouwpraktijken.

De kracht van financiële prikkels

Zo stapten kleine boerenbedrijven in Burkina Faso niet alleen sneller over op duurzame landbouwtechnieken als ze daar subsidie voor ontvingen, maar zagen zij bovendien hun landbouwproductiviteit stijgen. En in Ghana leidde een combinatie van overheidssubsidies, arbeidsondersteuning en advies tot verduurzaming van kleine boerenbedrijven, terwijl de deelnemende boeren ook profiteerden van onderlinge kennisuitwisseling.

Een derde project, ook in Burkina Faso, richtte zich binnen lokale gemeenschappen op het creëren van bewustzijn van de grote schade die bosbranden aanrichten. Deze lokale gemeenschappen kregen behalve voorlichting ook ondersteuning bij het nemen van maatregelen tegen bosbranden.

Boskap voorkomen

In zijn proefschrift benadrukt Tung Nguyen Huy de urgentie van het vinden van oplossingen voor de economische problemen die aan de basis liggen van ontbossing en bodemuitputting in sub-Sahara Afrika.

Zijn onderzoek laat zien dat financiële prikkels en kennisbevordering krachtige middelen zijn om de verduurzaming van kleine boerenbedrijven te versnellen, de landbouwproductiviteit te verbeteren en uiteindelijk de uitputting en verwoestijning van het land een halt toe te roepen.

Eén reactie op “Financiële prikkels effectief in strijd tegen ontbossing Afrika

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld.  Abonneer